loader image
Direct Hire

SEO

Rruga e Kavajes, Tirana, Albania

  Agjencia e Rekrutimit Profesionisti lehtëson bizneset që të zgjedhin stafin e duhur përmes zhvillimit dhe ndërtimit të marrëdhënieve të qëndrueshme duke u mundësuar të punësojnë profesionistët dhe kandidatët që kanë aftësitë e duhura si edhe përmbushin kriteret e vendosura.

   

  Pozicioni i punës:         SEO

  Kushtet e kontratës:     Shumë të favorshme    

  Adresa e punës në:     Tiranë                                

   

  Ftojmë të gjithë të interesuarit për pozicionin SEO në një kompani me eksperiencë disa vjeçare në treg. Si SEO në këtë kompani, do të jetë përgjegjës për realizimin e analizave On-Off page SEO me qëllim vlerësimi drejt përmirësimit të Website dhe SEO tool të brendshëm. Njohuritë dhe përvoja në këtë fushë janë avantazh.

   

  Eksperiencat e punës dhe aftësitë e kërkuara:

  • Të këtë eksperiencë pune të mëparshme në fushën SEO shoqëruar me performancë konkrete në këto eksperienca.
  • Të jetë i/e profilizuar në ndërtim Website.
  • Të ketë Aftësi Analitike & Njohuri mbi termat SEO të vlerësimit të një Website.
  • Të ketë njohuri të avancuara në: Google Analitics, Search Console dhe TAG Manager.

   Kandidati duhet të jetë i/e aftë të përdor tools më poshtë:

  • aHrefs (për analizë Keywords, konkurentësh, historik rankimesh dhe vlerësim website)
  • SemRush (për analizë Keywords, konkurentësh, historik rankimesh dhe vlerësim website)

  Screaming Frog (analizë teknike Url dhe përmirësime website)

   

   

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • On-page SEO (Analizë Keywords, Edit-ime të brendshme në SEO titles, SEO description, on page titles, etj.)
  • Off-page SEO (Analizë Konkurentësh, Vlerësim trend Keywords, Analizë Tregu, Backlink Estimation & Building, DA, etj.)
  • Technical SEO (Njohuri të përgjithshme të Technical Issues dhe zgjidhjen e tyre).
  • Ndërtimin e raporteve Javore / Mujore /Vjetore për të monitoruar ecurinë.
  • Dhënien e sugjerimeve të programimit në bazë të analizave mbi përmirësimet në website dhe SEO tool të brendshëm.

   

   

  Edukimi:

  • Preferohet të ketë Diplomë të nivelit Bachelor. Diplomimi në “Informatikë/Shkenca Kompjuterike” ose në fusha të ngjashme është avantazh.

   

   

  Aftësi të tjera ndërpersonale:

  • Aftësi të mira komunikimi.
  • Integritet për të trajtuar siç duhet informacionin konfidencial.
  • Aftësi të të menduarit kritik dhe zgjidhjes së problemeve.
  • I/e organizuar, i përgjegjshëm.
  • I/e durueshëm dhe empatik ndaj të tjerëve.
  • Të punojë nën presion.

   

  Përfitimet:

  • Të punuarit në një mjedis profesional që mundëson zhvillimin e karrierës.
  • Pagë shumë e kënaqshme.
  • Orar pune të favorshëm.

   

  Procedura e aplikimit:

  Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutemi, dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit: [email protected], përpara datës 31 tetor 2023.

  * Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të rreptë sipas ligjit nr.9887 të vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.