loader image
Direct Hire

Oficer Kredie

Tirana, Albania

  Oficer Kredie

   

  Agjencia e Rekrutimit “Profesionisti” lehtëson bizneset që të zgjedhin stafin e duhur përmes zhvillimit dhe ndërtimit të marrëdhënieve të qëndrueshme duke u mundësuar të punësojnë profesionistët dhe kandidatët që kanë aftësitë e duhura si edhe përmbushin kriteret e vendosura.

   

  Pozicioni i punës:         Oficer Kredie

  Kushtet e kontratës:     Shumë të favorshme    

  Adresa e punës në:      Tiranë                                

   

  Ftojmë të gjithë të interesuarit për pozicionin Oficer Kredie për institucion financiar jobankar. Qëllimi i këtij pozicioni është rritja dhe menaxhimi i portofolit të kompanisë me klientë duke i ofruar shërbimet e kredidhënies.

   

  Eksperiencat e punës dhe aftësitë e kërkuara:

  • Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë ose në fushë të ngjashme
  • Të ketë përvojë në shitjen e shërbimeve dhe menaxhimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit.
  • Të jetë energjik e të ketë sens praktik, si edhe aftësi të mira në menaxhimin e kohës.

   

   

  Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Identifikimi dhe rritja e portofolit me klientë nëpërmjet aktivitetit të kredidhënies.
  • Realizimi i takimeve me klientët dhe prezantimi i shërbimeve të kredidhënies.
  • Ndërveprimi aktiv me klientët dhe përditësimi me nevojat/kërkesat e tyre për financim.
  • Këshillimi i klientëve për t’u ofruar shërbimet/produktet që i përmbushin më shumë e më mirë nevojat/kërkesat e tyre për financim.
  • Vlerësimi i riskut të financimit dhe monitorimi i procesit të shlyerjes së kredisë në përputhje me politikat e kreditimit që ofron institucioni.

   

   

  Edukimi:

  • Preferohet të ketë Diplomë të nivelit Bachelor. Diplomimi në “Ekonomi” ose në fusha të ngjashme është avantazh.

   

  Aftësi të tjera ndërpersonale:

  • Aftësi të mira komunikimi.
  • Integritet për të trajtuar siç duhet informacionin konfidencial.
  • Aftësi të të menduarit kritik dhe zgjidhjes së problemeve.
  • I organizuar, i përgjegjshëm, e i orientuar drejt klientit
  • I durueshëm dhe empatik ndaj të tjerëve.
  • Të punojë nën presion.

   

  Përfitimet:

  • Të punuarit në një mjedis profesional që mundëson zhvillimin e karrierës.
  • Pagë në nivel konkurues me tregun.

   

   

  Procedura e aplikimit:

  Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutemi, dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit [email protected], përpara datës  30 nëntor 2023.

  * Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të rreptë sipas ligjit nr.9887 të vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.