loader image
Direct Hire

Financiere

Rruga e Kavajës, Tiranë

  Agjencia e Rekrutimit Profesionisti lehtëson bizneset që të zgjedhin stafin e duhur përmes zhvillimit dhe ndërtimit të marrëdhënieve të qëndrueshme duke u mundësuar të punësojnë profesionistët dhe kandidatët që kanë aftësitë e duhura si edhe përmbushin kriteret e vendosura.

   

  Pozicioni i punës:         Financiere

  Kushtet e kontratës:     Shumë të favorshme    

  Adresa e punës në:      Tiranë                                

   

  Ftojmë të gjithë të interesuarit për pozicionin Financiere në një kompani që operon prej shumë vitesh në treg. Si Financiere do të jetë përgjegjëse për rakordimin dhe menaxhimin e shit/blerjeve dhe analizimin e të ardhurave/shpenzimeve.

   

  Eksperiencat e punës dhe aftësitë e kërkuara:

  • Të ketë përvojë pune në këtë rol të paktën 5 vite.
  • Të ketë njohuri shumë të mira të Kontabilitetit dhe Financa 5.
  • Të ketë njohuri shumë të mira të legjislacionit Fiskal.
  • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze dhe italiane.
  • Të ketë njohuri shumë të mira të Microsoft Office Excel.

   

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Fiskalizimi i faturave të shitjes/blerjes në portalin selfcare dhe faturave import/eksport në programin Financa 5.
  • Deklarimit ditor i arkës në selfcare dhe kontrollimi në Financa 5.
  • Mbajtja e kartelave dhe rakordimi me klientët, furnitorët dhe llogari kontabël.
  • Rakordimi i shitjeve sipas pikave dhe ndjekja e debitorëve dhe kreditorëve sipas llogarive përkatëse.
  • Realizimi i fletë-hyrjeve dhe fletë-daljeve në magazinë, inventarizimi.
  • Menaxhimi i arkëtimeve dhe pagesave nëpërmjet sistemit bankar dhe arkës.
  • Përgatitja dhe deklarimi i librave të blerjeve, shitjeve, dhe formularëve të tvsh-së, tatimit në burim, tatim fitimit, të sigurimeve shoqërore dhe tap, listëpagesa.
  • Analizimi I të ardhurave dhe shpenzimeve.
  • Përgatitja e raporteve periodike financiare.

   

   Edukimi:

  • Preferohet të ketë Diplomë të nivelit Bachelor. Diplomimi në “Financë Kontabilitet” ose në fusha të ngjashme është avantazh.

   

  Aftësi të tjera ndërpersonale:

  • Aftësi të mira komunikimi.
  • Integritet për të trajtuar siç duhet informacionin konfidencial.
  • Aftësi të të menduarit kritik dhe zgjidhjes së problemeve.
  • I/e organizuar, i përgjegjshëm.
  • I/e durueshëm dhe empatik ndaj të tjerëve.
  • Të punojë nën presion.

   

  Përfitimet:

  • Të punuarit në një mjedis profesional që mundëson zhvillimin e karrierës.
  • Pagë shumë e kënaqshme.
  • Puna e hënë – e premte 08:30-17:00, fundjava pushim.

   

  Procedura e aplikimit:

  Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutemi, dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit: [email protected], përpara datës  30 nëntor 2023.

  * Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të rreptë sipas ligjit nr.9887 të vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.