loader image
Direct Hire

Specialist Debt Collection

Fier, Albania

  Agjencia e Rekrutimit “Profesionisti” lehtëson bizneset që të zgjedhin stafin e duhur përmes zhvillimit dhe ndërtimit të marrëdhënieve të qëndrueshme duke u mundësuar të punësojnë profesionistët dhe kandidatët që kanë aftësitë e duhura si edhe përmbushin kriteret e vendosura.

   

  Pozicioni i punës:         Specialist Debt Collection

  Kushtet e kontratës:     Shumë të favorshme    

  Adresa e punës në:       Fier                               

   

  Ftojmë të gjithë të interesuarit për pozicionin Specialist Debt Collection për institucion financiar jobankar.

   

  Eksperiencat e punës dhe aftësitë e kërkuara:

  • Të ketë eksperiencë pune në sektor të ngjashëm.
  • Të jetë energjik e të ketë sens praktik, si edhe aftësi të mira në menaxhimin e kohës.
  • Të ketë leje drejtimi kategoria B.

   

  Edukimi:

  • Preferohet të ketë Diplomë të nivelit Bachelor. Diplomimi në fushën “Ekonomi” ose në fusha të ngjashme është avantazh.

   

  Aftësi të tjera ndërpersonale:

  • Aftësi të mira komunikimi.
  • Integritet për të trajtuar siç duhet informacionin konfidencial.
  • Aftësi të të menduarit kritik dhe zgjidhjes së problemeve.
  • I organizuar, i përgjegjshëm.
  • I durueshëm dhe empatik ndaj të tjerëve.
  • Të punojë nën presion.

   

  Përfitimet:

  • Të punuarit në një mjedis profesional që mundëson zhvillimin e karrierës.
  • Pagë në nivel konkurues me tregun.

   

   

  Procedura e aplikimit:

  Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutemi, dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit: [email protected], përpara datës 25 janar 2024.

  * Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të rreptë sipas ligjit nr.9887 të vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.