loader image
Direct Hire

Operator/e Blerje

Tirana, Albania

  Agjencia e Rekrutimit Profesionisti, në emër të klientit të saj është duke kërkuar të rekrutojë Operator/e Blerje.

  Përshkrimi i punës:

  • Të kryejë planifikimin dhe porositjen nga furnitorët për produktet e ndryshme për të evituar mangësi në gjendje.
  • Të ndjekë porositë me furnitorët që të vijnë në kohën e premtuar.
  • Të planifikojë transportin (për importet) si dhe të kërkojë çmim te ofruesit e ndryshëm të transportit për çmimin më të mirë.
   Të hedhë në sistemin financiar të gjitha porositë e blerjes me afatet përkatëse nga furnitorët që shitja të këtë mundësi të rezervojë në avancë.
  • Të ndjekë me informacionet nga sektori i problematikave, produktet që dalin me defekt nga furnitorët dhe të kërkoje zgjidhje për dëmshpërblim apo ndërrim.
  • Të kryejë hapjen e kodeve të reja në rast të furnizimeve për produkte jo-ekzistuese.
  • Të kryejë kontroll paraprak të faturave fizike;
  • Të negociojë me furnitorë te ndryshëm për produkte aktuale për të marrë çmimin më të mirë.

  Kërkesat për këte pozicion:

  • Arsimi I Lartë;
  • Njohuri mjaft të mira të gjuhës angleze.
  • Aftësi shumë të mira analitike;
  • Aftësi shumë të mira të përdorimit të PC dhe programeve kompjuterike. Njohja e programit Navision përbën avantazh;
  • Të ketë patur eksperienca të mëparshmë në role të ngjashme ose menaxhim/coordimin projektesh me klientë biznes.

  Kompania Ofron:

  • Mundësi të zhvillimit të karrierës.
  • Kushte shumë të mira pune dhe pagesë mjaft konkurruese.

  Nëse keni kualifikimet e listuara më sipër, dërgoni CV-në tuaj duke specifikuar titullin e punës në: [email protected] brenda datës 18.08.2023

  Vendndodhja: Casa Italia