Apliko për këtë punë
Profesionisti
Infermier/e në shtetin Italian
Profesionisti, Tiranë


"Profesionisti" Recruitment Agency, për llogari të një Klienti Ndërkombëtar në fushën e Shëndetit Publik, është në kërkim të kandidatëve për pozicionin e punës Infermier/e në shtetin Italian.

Përmbledhja e pozicionit: Ofrimi i kujdesit mjekësor dhe infermieror për pacientët në spital, në shtëpi ose në ambiente të tjera që vuajnë nga një sëmundje fizike ose mendore kronike ose akute.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
- Monitoron gjendjen e pacientit dhe vlerëson nevojat e tyre për të ofruar kujdes dhe këshillë sa më të mirë
- Vëzhgon dhe interpreton simptomat e pacientit dhe ia komunikon ato mjekëve dhe stafit të kualifikuar mjekësor.
- Bashkëpunon me mjekë dhe infermierë për të hartuar plane individuale të kujdesit për pacientët
- Kryen proçedurat rutinë (matjet e presionit të gjakut, administrimin e injeksioneve etj.) Dhe plotëson tabelat e pacientëve.
- Përgatit dhe administron ilaçet e pacientit dhe siguron trajtime sipas udhëzimeve të mjekut
- Inspekton objektet dhe vepron për të ruajtur higjienën dhe sigurinë e shkëlqyeshme (pajisjet e dekontaminimit, sipërfaqet e pastrimit, përgatitja e shtretërve etj.)
- Siguron kujdes të menjëhershëm mjekësor në raste urgjente
- Ndihmon kirurgët gjatë operacioneve
- Nxitja e një ambienti mbështetës për t'u kujdesur për pacientët dhe familjet e tyre


Kualifikimet e kërkuara:

- Diplomë Bachelor ose Master dega Infermieri.
- Preferohet që kandidatët të kenë përfunduar studimet pranë Universitetit Katolik "Zonja e Këshillit të Mirë"
- Mungesa e eksperiencës së punës nuk është kriter skualifikues
- Të njohë në nivel mbi mesatar gjuhën Italiane (të shkruar dhe të folur)
- Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese.
- Trajnimet ne fushën relevante do të kenë përparësi;
- Të jetë i aftë të punoj në ekip

Kushtet e Punës:

Paga: Pas muajit të parë të provës ofrohet pagesa 2500 euro Nett/muaj. Orët shtesë kanë pagesë ekstra.
Ofrohet asistencë për akomodimin dhe çdo informacion tjetër të nevojshëm

Në rast se posedoni cilësitë e listuara më sipër, ju lutem të dërgoni CV-në tuaj në gjuhën Italiane duke specifikuar pozicionin në fjalë në adresën tonë elektronike: [email protected] ose mund të kontaktoni në numrat e kontaktit: +355 68 208 1362 / +355 68 208 1357
"Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për "Mbrojtjen e të Dhënave Personale"

Kërkesa favorizuese