Apliko për këtë punë
Profesionisti
26 Aug
Agjente Retention ForeX
Profesionisti, Tiranë

Agjencia e Rekrutimit Profesionisti, në emër të klientit saj është duke kërkuar të rekrutoje Agjente Retention ForeX ne gjuhen Italiane dhe Angleze.

Përshkrimi i punës:
- Ruan dhe forcon marrëdheniet me Klientët potencial të rrjetit, duke synuar rritjen e portofolit te investimeve.
- Trajnon klientët se si të përdorin sistemet dhe produktet e ForeX;
- Qëndron i përditësuar mbi ecurinë e tregjeve financiare.

Kërkesat për këte pozicion:
- Rrjedhshmëri në gjuhën Angleze dhe Italiane;
- Eksperience minimalisht 6 muaj si agjent Retention në industrinë ForeX;
- Shkathtësi në komunikimin e folur dhe te shkruar;
- Njohuri themelore të analizës teknike për tregjet financiare;
- Aftësi të mira kompjuterike;

Kompania Ofron:
- Paketë shumë tërheqëse e shpërblimit, përfshirë bonuse, bazuar në performancën individuale;
- Mundësi të zhvillimit të karrierës.

Nëse keni kualifikimet e listuara më sipër, dërgoni CV-në tuaj duke specifikuar titullin e punës në: rekrutim@profesionisti.al.

Kërkesa favorizuese